Là đàn bà sợ già còn hơn sợ chết
sợ xấu còn hơn sợ hết tiền
Vẫn muốn làm duyên ngay với cả người đàn ông không quen
Thích nghe những lời khen dù biết nhiều khi là sáo rỗng...
Là đàn bà muốn luôn được yêu
khi mình sống luôn được nhớ
lúc chia xa muốn ai đó tặng hoa không vào ngày lễ muốn không ai thay thế một người
Em cũng là đàn bà
nên muốn nhiều lắm anh ơi
ngoài những thứ kể trên em còn muốn nhiều thứ khác nếu tình yêu là thứ có thể đem đổi chác
thì thôi em ở một mình...

Em muốn khi mình không còn xinh
anh vẫn ở cạnh em say mê như thế
và nếu không thể ở cạnh nhau
anh hãy để em nói lời chia tay
bởi đàn bà trên thế gian này
không được phép thất tình Anh nhé!