Tặng những tình si...

Không viết về anh em có thể hết đau
Lúc trái gió trở trời trái tim không mưng mủ
Không còn nữa những chập chờn giấc ngủ
Và chẳng mong anh như mong mẹ thủa thiếu thời

Không viết về anh em sẽ hát à ơi
Nâng giấc ngủ cho con thêm ấm nồng mỗi tối
Em cũng chẳng giận anh rồi hờn ghen nông nổi
Bởi dấu yêu kia không đến được trong đời

Không viết về anh, sẽ không nhé anh ơi
Trái tim mệt nhoài đợi chờ trong vô vọng
Nếu ngày mai vần thơ em vẫn nóng
Không có nghĩa là anh vẫn có mặt trong đời

Bởi
Em không đủ thời gian
đong hết
những chơi vơi...