Phố lạnh bàn tay ai
tím tái co ro giữa chiều hoang hoải
thèm thả rông một góc hồn mình...
bản nhạc nào giúp em phóng sinh bao căng nhức,
đầy tràn da diết cháy
có lẽ nào lại nhớ anh đến vậy...
Nỗi nhớ đốt em rồi lỡ anh về chỉ còn lại tàn tro...