Trong cơn mơ ta yêu nhau
Đêm chuyếnh choáng say
Váy em không kịp mặc
Nụ cười lí lắc
Rơi...

À ơi Gió đưa hoa cải về trời
Rau răm em được gặp người
Hết cay...
Yêu đi cho hết đêm nay
Ngày mai biết có ai hay chuyện đời...
Giật mình hoá giấc mơ trôi
Câu thơ đứt quãng lả lơi ai cầm...