Cãi nhau với phố mùa đông
Lạnh gì lạnh thế mà không thấy người
Rét run mà phố vẫn cười
Ghét gì ghét thế cái người dám xa

Đánh nhau tím hết thịt da
Phố ngạo nghễ dám cười ta không chồng
Ta về mặc phố mùa đông
Tay ta tự ấm người không mặc người…