長信宮

君恩已盡欲何歸,
猶有殘香在舞衣。
自恨身輕不如燕,
春來還繞禦簾飛。

 

Trường Tín cung

Quân ân dĩ tận dục hà quy?
Do hữu tàn hương tại vũ y.
Tự hận thân khinh bất như yến,
Xuân lai hoàn nhiễu ngự liêm phi.

 

Dịch nghĩa

Ơn vua đã hết, về đâu bây giờ?
Hương thừa vẫn còn thoảng trong bộ áo múa
Tự tiếc là thân mình không được nhẹ nhàng như chim én
Mỗi khi xuân về lại được bay quanh rèm nhà vua


Có sách chép bài này của Triệu Hỗ 趙嘏.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Ơn vua thất sủng biết về đâu?
Thoảng chút hương xưa áo múa nhàu
Tự giận thân mình thua cánh én
Xuân về quanh quẩn bức rèm châu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Ơn vua đã hết biết đâu lần,
Áo múa tàn hương cũng nhạt dần.
Tự hận không như chim én nhẹ,
Cung vua bay lượn khắp rèm xuân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Ơn vua đã hết, biết về đâu?
Áo múa còn hương thoảng bấy lâu...
Lòng giận mình không bằng chiếc én,
Bay quanh rèm ngự buổi xuân đầu!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Ơn vua đã hết, về đâu,
Hương thừa áo múa từ lâu vẫn còn.
Giận không bằng cái én con,
Xuân về, rèm ngự, bay tròn chung quanh...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Biết về đâu khi ơn vua đã hết
Chút hương thừa trên áo múa nhạt dần
Tự hờn mình không bằng én mùa xuân
Có thể lượn bên rèm vua ca hót.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ơn vua đã hết, về đâu giờ?
Áo múa còn vương chút hương thừa.
Tự tiếc mình không bay tựa én,
Bay quanh rèm ngự mỗi xuân đưa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời