Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: bến đò (32)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/04/2014 14:07

徐波渡

曉月千重樹,
春波十里溪。
過來不過去,
此路不堪迷。

 

Từ Ba độ

Hiểu nguyệt thiên trùng thụ,
Xuân ba thập lý khê.
Quá lai bất quá khứ,
Thử lộ bất kham mê.

 

Dịch nghĩa

Trăng sáng sớm chiếu trên hàng ngàn cây cối,
Sóng nổi trên mười dặm suối mùa xuân.
Tới đây không muốn về,
Vì cảnh nơi đây không thể không bị mê hoặc.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trăng sớm chiếu trên ngàn cây cối
Mười dặm khe sóng nổi mùa xuân
Tới đây lòng những tần ngần
Cảnh sao đẹp quá mê không muốn về

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trăng soi sớm chiếu hàng ngàn cây,
Sóng nổi trên mười dặm suối xuân.
Đây tới trở về không muốn nữa,
Cảnh đây mê hoặc mọi người ngay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời