Trăng sớm chiếu trên ngàn cây cối
Mười dặm khe sóng nổi mùa xuân
Tới đây lòng những tần ngần
Cảnh sao đẹp quá mê không muốn về

tửu tận tình do tại