Bến sông lạnh nhấp nhoáng,
Thân tre dài bắc cầu.
Tay vịn ướt rỉn rỉn,
Sông dài gió vù vù.
Mái nhà rung nghiêng ngả,
Áo khoác phần phật kêu.
Suối đổ chim le tản,
Bến xa rái cá leo.
Xe tây từ đây lạ,
Ghé đông có được nào.
Đường Kinh Môn cao chạy,
Rộng sánh biển xanh đều.
Ánh mờ trong khoé mắt,
Khách đi lòng buồn thiu.
Lòng dạ lấy gì tỏ,
Trước mặt là núi cao.

tửu tận tình do tại