26/09/2023 17:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cát Bá độ
桔柏渡

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/02/2015 12:25

 

Nguyên tác

青冥寒江渡,
駕竹為長橋。
竿濕煙漠漠,
江永風蕭蕭。
連笮動嫋娜,
征衣颯飄颻。
急流鴇鷁散,
絕岸黿鼉驕。
西轅自茲異,
東逝不可要。
高通荊門路,
闊會滄海潮。
孤光隱顧眄,
遊子悵寂寥。
無以洗心胸,
前登但山椒。

Phiên âm

Thanh minh hàn giang độ,
Giá trúc vi trường kiều.
Can thấp yên mạc mạc,
Giang vĩnh phong tiêu tiêu.
Liên trách động niểu nả,
Chinh y táp phiêu diêu.
Cấp lưu bảo nghích tán,
Tuyệt ngạn ngoan đà khiêu.
Tây viên tự tư dị,
Đông thệ bất khả yêu.
Cao thông Kinh Môn lộ,
Khoát hội thương hải triều.
Cô quang ẩn cố miện,
Du tử trướng tịch liêu.
Vô dĩ sái tâm hung,
Tiền đăng đán sơn tiêu.

Dịch nghĩa

Bến sông xanh tối lạnh,
Lấy tre bắc cầu dài.
Thân ướt khói mù mù,
Sông dài gió vi vu.
Mái lá ẻo lả đung đưa,
Áo lạnh tung lất phất.
Thác đổ cò tán loạn,
Bãi hoang rái cá bơi.
Bánh xe đi về tây khác,
Sang đông thì không được rồi.
Trên cao thông với đường Kinh Môn,
Bao la sánh với nước biển dâng.
Ánh mờ trong khoé mắt,
Lữ khách thấy lòng bâng quơ.
Không có gì để tẩy cho sạch lòng,
Lối lên phía trước chỉ là đỉnh núi.

Bản dịch của Phạm Doanh

Bến sông lạnh nhấp nhoáng,
Thân tre dài bắc cầu.
Tay vịn ướt rỉn rỉn,
Sông dài gió vù vù.
Mái nhà rung nghiêng ngả,
Áo khoác phần phật kêu.
Suối đổ chim le tản,
Bến xa rái cá leo.
Xe tây từ đây lạ,
Ghé đông có được nào.
Đường Kinh Môn cao chạy,
Rộng sánh biển xanh đều.
Ánh mờ trong khoé mắt,
Khách đi lòng buồn thiu.
Lòng dạ lấy gì tỏ,
Trước mặt là núi cao.
(Năm 759)

Bến đò Cát Bá thuộc huyện Chiêu Hoá.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Cát Bá độ