青蕨渡

長河一帶水悠悠,
清化山南劃二州。
潮信往來觀造化,
鳥聲上下說贏輸。
煙浮松傘廟何處,
白拂蘆旂天共秋。
十二年前曾過此,
新亭風景使人愁。

 

Thanh Quyết độ

Trường hà nhất đái thuỷ du du,
Thanh Hoá, Sơn Nam hoạch nhị châu.
Triều tín vãng lai quan tạo hoá,
Điểu thanh thượng hạ thuyết doanh thâu.
Yên phù tùng tản miếu hà xứ?
Bạch phất lô kỳ thiên cộng thu.
Thập nhị niên tiền tằng quá thử,
Tân đình phong cảnh sử nhân sầu.


Bến đò Thanh Quyết tức bến đò Gián Khẩu trên hạ lưu sông Đáy.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Sông dài một giải nước mênh mông,
Sơn Nam, Thanh Hoá vạch đôi vùng.
Trời đất, triều lên lui tới hẹn,
Được thua, chim hót nhắn nhe cùng.
Khói phủ bồng bềnh che miếu cũ,
Cờ lau phất trắng báo thu phong.
Mười hai năm trước từng qua ghé,
Đình mới trùng tu khiến chạnh lòng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Sông dài một dải nước triền miên
Thanh Hoá, Sơn Nam lại khác miền
Lên xuống tuỳ triều xem tạo hoá
Bổng trầm chim hót thắng thua truyền
Tán thông khói phủ nơi nào miếu?
Lau trắng phất cờ thu cảnh yên
Qua bến mười hai năm trước nhớ
Cảnh thay đình mới dạ buồn phiền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sông dài một giải mênh mông,
Sơn Nam, Thanh Hoá đôi vùng vạch biên.
Đất trời, tới hẹn triều lên,
Được thua, chim hót cành trên vang rền.
Miếu xưa khói phủ bồng bềnh,
Cờ lau phất trắng báo đền thu phong.
Mười hai năm trước nhớ mong,
Trùng tu đình mới chạnh lòng cảnh xưa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sông dài nước chảy mênh mông
Sơn Nam, Thanh Hoá một vùng chia đôi
Triều lên ngắm cảnh đất trời
Bổng trầm chim hót mấy hồi được thua
Khói mù đâu chốn miếu xưa
Trời thu chung sắc lau thưa trắng màu
Mười hai năm đã qua mau
Nhìn xem đình mới thêm sầu lòng ai

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sông dài một giải nước bao la,
Thanh Hoá, Sơn Nam cùng nước nhà.
Tới hẹn triều lên xem tạo hoá,
Được thua chim hót cành vang xa.
Tán tùng khói phủ nơi nào miếu,
Lau trắng phất cờ thu báo qua.
Từng ghé mười hai năm trước đó,
Cảnh tình đình mới chạnh lòng ta.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời