23/07/2024 07:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thanh Quyết độ
青蕨渡

Tác giả: Nguyễn Trung Ngạn - 阮忠彥

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 14/06/2006 07:22

 

Nguyên tác

長河一帶水悠悠,
清化山南劃二州。
潮信往來觀造化,
鳥聲上下說贏輸。
煙浮松傘廟何處,
白拂蘆旂天共秋。
十二年前曾過此,
新亭風景使人愁。

Phiên âm

Trường hà nhất đái thuỷ du du,
Thanh Hoá, Sơn Nam[1] hoạch nhị châu[2].
Triều tín vãng lai quan tạo hoá,
Điểu thanh thượng hạ thuyết doanh thâu.
Yên phù tùng tản miếu hà xứ?
Bạch phất lô kỳ thiên cộng thu.
Thập nhị niên tiền tằng quá thử,
Tân đình phong cảnh sử nhân sầu.

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Sông dài một giải nước mênh mông,
Sơn Nam, Thanh Hoá vạch đôi vùng.
Trời đất, triều lên lui tới hẹn,
Được thua, chim hót nhắn nhe cùng.
Khói phủ bồng bềnh che miếu cũ,
Cờ lau phất trắng báo thu phong.
Mười hai năm trước từng qua ghé,
Đình mới trùng tu khiến chạnh lòng.
Bến đò Thanh Quyết tức bến đò Gián Khẩu trên hạ lưu sông Đáy.

[2] Châu ở bài thơ này chỉ vùng miền vì năm 1242, vua Trần Thái Tông đổi 24 lộ đời Lý thành 12 lộ, trong đó có Thanh Hoá phủ lộ. Năm Quang Thái thứ 10 (Trần Thuận Tông, 1397) đổi Lộ Thanh Hoá làm trấn Thanh Đô, lúc đó Nguyễn Trung Ngạn đã qua đời (1370). Trấn Thanh Đô lúc này gồm 3 châu (mỗi châu có 4 huyện) và 7 huyện, bao gồm: châu Thanh Hoá gồm huyện Nga Lạc, huyện Tế Giang, huyện Yên Lạc, huyện Lỗi Giang; châu Ái gồm huyện Hà Trung, huyện Thống Bình, huyện Tống Giang, huyện Chi Nga; châu Cửu Chân gồm huyện Cổ Chiến, huyện Kết Thuế, huyện Duyên Giác, huyện Nông Cống. Và 7 huyện là: Cổ Đằng, Cổ Hoằng, Đông Sơn, Cổ Lôi, Vĩnh Ninh, Yên Định, Lương Giang.
[1] Chỉ lộ Sơn Nam lúc ấy. Ngày nay gồm các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Hà Đông, Hưng Yên,Thái Bình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trung Ngạn » Thanh Quyết độ