宮人斜

雲慘煙愁苑路斜,
路傍丘冢盡宮娃。
茂陵不是同歸處,
空寄香魂著野花。

 

Cung nhân tà

Vân thảm yên sầu uyển lộ tà,
Lộ bàng khâu trủng tận cung oa.
Mậu Lăng bất thị đồng quy xứ,
Không ký hương hồn trước dã hoa.

 

Dịch nghĩa

Đường qua khu hang mộ mây thảm, khói sầu, đầy u uất,
Hai bên đường là phần mộ của tất cả cung nữ.
Lăng vua không cùng về chỗ này,
Gửi khống cho tất cả hương hồn tàng ẩn trong các đoá hoa rừng.


Cung nhân tà chỉ nơi hang gần kinh thành Trường An, tỉnh Thiểm Tây, nơi mai táng các cung nữ qua đời.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cung Nhân Gia mây sầu khói thảm
Hai bên đường mồ táng cung nhân
Lăng vua đâu có ở gần
Gửi hương hồn ẩn trong thân hoa rừng

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Vườn cung mây thảm sương sầu,
Bên đường phi tử một khâu mộ bằng.
Hồn không về được Mậu Lăng,
Gửi vào hoa dại mọc ven cánh đồng.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đường qua hang mộ thảm mây sầu,
Phần mộ bên đường cung nữ lâu.
Lăng tẩm vua không cùng một chỗ,
Gửi hương hồn ẩn hoa rừng sâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời