24/10/2021 02:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cung nhân tà
宮人斜

Tác giả: Mạnh Trì - 孟遲

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/04/2014 14:05

 

Nguyên tác

雲慘煙愁苑路斜,
路傍丘冢盡宮娃。
茂陵不是同歸處,
空寄香魂著野花。

Phiên âm

Vân thảm yên sầu uyển lộ tà,
Lộ bàng khâu trủng tận cung oa.
Mậu Lăng[1] bất thị đồng quy xứ,
Không ký hương hồn trước dã hoa.

Dịch nghĩa

Đường qua khu hang mộ mây thảm, khói sầu, đầy u uất,
Hai bên đường là phần mộ của tất cả cung nữ.
Lăng vua không cùng về chỗ này,
Gửi khống cho tất cả hương hồn tàng ẩn trong các đoá hoa rừng.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cung Nhân Gia mây sầu khói thảm
Hai bên đường mồ táng cung nhân
Lăng vua đâu có ở gần
Gửi hương hồn ẩn trong thân hoa rừng
Cung nhân tà chỉ nơi hang gần kinh thành Trường An, tỉnh Thiểm Tây, nơi mai táng các cung nữ qua đời.

[1] Lăng Hán Vũ Đế, trong bài chỉ mượn ý để nói về lăng của vua chúa chung chung mà thôi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mạnh Trì » Cung nhân tà