cho hương hồn con trai Nguyễn Ý Phong Đô

Chỉ vì con sợ mồ côi
Nên con sống nửa cuộc đời rồi đi