長門怨

宮殿沉沉月欲分,
昭陽更漏不堪聞。
珊瑚枕上千行淚,
半是思君半恨君。

 

Trường Môn oán

Cung điện trầm trầm nguyệt dục phân,
Chiêu Dương canh lậu bất kham văn.
San hô chẩm thượng thiên hàng lệ,
Bán thị tư quân bán hận quân.

 

Dịch nghĩa

Cung điện âm u, trăng sắp lặn,
Không chịu nổi tiếng thời gian dần qua từ cung Chiêu Dương.
Nước mắt tuôn trào trên gối đính ngọc san hô,
Vì nửa nhớ vua, nửa oán hận vua.


Trường Môn là cung điện trong kinh thành Trường An, dành cho hoàng hậu hay phi tần bị vua thất sủng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trăng sắp lặn âm u cung điện
Cung Chiêu Dương canh điểm khôn kham
Lệ trên gối ngọc chứa chan
Nửa vua oán hận, nửa càng nhớ vua

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Cung điện lặng trầm trăng sắp chia
Chiêu Dương giọt điểm chẳng kham nghe
San hô gối lẻ nghìn dòng lệ
Nửa nhớ vua nửa cũng hận vua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cung điện âm u, trăng sắp che,
Chiêu Dương canh lậu chẳng kham nghe.
San hô đính gối trào dư lệ,
Vì nửa nhớ vua, nửa hận ghê!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Âm u cung điện bóng trăng tà
Giọt lậu Chiêu Dương gợi xót xa.
Gối ngọc san hô tràn lệ thảm,
Nửa thương, nửa oán, tủi phần ta.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời