古風(憫農)其一

春種一粒粟,
秋收萬顆子。
四海無閑田,
農夫猶餓死。

 

Cổ phong (Mẫn nông) kỳ 1

Xuân chủng nhất lạp túc,
Thu thâu vạn khoả tử.
Tứ hải vô nhàn điền,
Nông phu do ngã tử.

 

Dịch nghĩa

Ngày xuân gieo một hạt thóc
Mùa thu thu hoạch vạn hạt
Khắp nơi không có ruộng bỏ không
(Mà) nông phu vẫn chết vì đói.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Nay gieo một hạt thóc xuân,
Đến mùa thu hoạch được muôn hạt vàng.
Chẳng nơi nào ruộng bỏ hoang,
Nhà nông chết đói vẫn không khác gì.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Một hạt mùa xuân gieo,
Muôn hạt mùa thu hái.
Bốn biển không đất hoang,
Nhà nông còn chết đói.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Mùa xuân gieo một hạt con,
Vào thu gặt vạn hạt tròn về tay.
Ruộng nương khắp chốn giăng bày,
Nhà nông có kẻ chết vì thiếu ăn.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Lúa gieo một hạt lúc xuân sang,
Đến thu gặt hái được muôn ngàn.
Khắp nơi không đất hoang một tấc,
Mà nông dân chết đói ngỗn ngang!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Xuân sang một hạt cấy,
Muôn hạt thu gom lấy.
Cả nước không đồng hoang,
Nông dân chết đói nhẫy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ca dao (?)

Xuân gieo một hạt xuống đồng;
Thu về hái được mười bông lúa vàng.
Đất không một tấc bỏ hoang;
Mà dân chết đói đầy đàng bởi ai?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nguyenvandungvicar

Xuân gieo một hạt thóc
Thu được vạn hạt vàng
Khắp nơi không ruộng hoang
Nông dân còn chết đói

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Một hạt mùa xuân gieo,
Muôn hạt mùa thu hái.
Bốn biển không đất hoang,
Nhà nông còn chết đói!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Một hạt mùa xuân gieo,
Muôn hạt mùa thu kết.
Bốn bể ruộng không hoang,
Nông dân còn đói chết!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Ngày xuân gieo hạt lúa vàng,
Có muôn hạt mới, thu sang thâu về.
Khắp nơi đất chẳng bỏ bê,
Dân còn chết đói thảm thê bên đường!...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối