經魯祭孔子而嘆之

夫子何為者?
栖栖一代中。
地猶鄹氏邑,
宅即魯王宮。
歎鳳嗟身否,
傷麟怨道窮。
今看兩楹奠,
當與夢時同。

 

Kinh Lỗ tế Khổng Tử nhi thán chi

Phu tử hà vi giả?
Thê thê nhất đại trung.
Địa do Châu thị ấp,
Trạch tức Lỗ vương cung.
Thán phụng ta thân bĩ,
Thương lân oán đạo cùng.
Kim khan lưỡng doanh điện,
Đương dữ mộng thời đồng.

 

Dịch nghĩa

Phu tử đã trở thành nhà gì?
Dừng chân, dừng chân trong một đời
Đất thuộc ấp Châu Thị
Nhà ở thuộc cung vua Lỗ
Khổ tiếc phượng, than thân
Thương xóm giềng, oán đạo tận
Nay thấy hai ngôi điện
Thật và mộng cùng như nhau.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Khổng phu tử đã làm gì,
Một đời vội vã đi về những đâu.
Quê hương ở ấp họ Châu,
Nhà xưa cung điện Lỗ hầu bao vi.
Than thân tiếc phượng lâm nguy,
Thương lân oán đạo suy vi khốn cùng.
Nay xem miếu mạo tôn sung,
Rõ như trong mộng thật không khác gì!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Chẳng biết bởi đâu mà đức Khổng
Suốt đời lận đận biết bao phương
Chốn xưa đây vẫn làng Châu thị
Nhà cũ nay là cung Lỗ vương
Than phượng xót cho mình bĩ vận
Thương lân lại oán đạo cùng đường
Nay trông đồ tế bên hai trụ
Tưởng giống khi xưa mộng bất tường

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Khổng phu tử bởi cớ gì?
Một đời lận đận chẳng khi an nhàn!
Ấp Châu, quê cũ rõ ràng,
Cung vua Lỗ, chỗ họ hàng ở xưa.
Than cho phượng, gặp bĩ chưa,
Thương lân, oán đạo sớm trưa đã tàn.
Tế, hai dẫy cột thẳng hàng,
Như trong giấc mộng, hiện đang đứng nhìn...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Khổng Phu Tử ông làm gì thế?
Cả cuộc đời du thuyết không công
Ấp Châu quê quán của ông
Nơi nền nhà cũ Lỗ cung cũng tàn
Than thân phượng trong cơn bĩ cực
Thương kỳ lân trong lúc đạo cùng
Giữa hai cột, đồ cúng ông
Hẳn so với mộng, chắc không khác gì?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Trọng Ni sao thế nhỉ?
Một kiếp chẳng ung dung
Quê cũ là Trâu ấp
Nhà xưa ấy Lỗ cung
Thương lân than đạo khốn
Tiếc phượng giận thân cùng
Tế vật trong đền miếu
Khác gì giấc mộng chung!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trọng Ni ngài đã làm gì?
Một đời vội vã chân đi bao miền.
Đất Châu Thị ấp nhà riêng,
Nay là cung Lỗ nền thiêng dựng nhà.
Khổ than tiếc phượng thân ta,
Thương lân lại oán đạo nhà lâm nguy.
Nay hai ngôi điện uy nghi,
Thật và mộng ảo cũng thì như nhau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Nam Phương

Phu Tử thành người nào?
Dừng chân trọn kiếp sao
Đất trong Châu Thị ấp
Nhà tại Lỗ vương hào.
Tiếc phượng xót thân hữu
Thương lân oán đạo rào
Nay thăm hai điện lễ
Mơ thật cùng bay cao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời