經曲阜城

行經闕里自堪傷,
曾嘆東流逝水長。
蘿蔓幾凋荒隴樹,
莓苔多處古宮牆。
三千弟子標青史,
萬代先生號素王。
蕭索風高洙泗上,
秋山明月夜蒼蒼。

 

Kinh Khúc Phụ thành

Hành kinh Khuyết lý tự kham thương,
Tằng thán đông lưu thệ thuỷ trường.
La mạn kỷ điêu hoang lũng thụ,
Môi đài đa xứ cổ cung tường.
Tam thiên đệ tử tiêu thanh sử,
Vạn đại tiên sinh hiệu Tố vương.
Tiêu sách phong cao Thù Tứ thượng,
Thu sơn minh nguyệt dạ thương thương.

 

Dịch nghĩa

Đi qua làng Khuyết không nén được nỗi thương cảm,
Nhớ lời Khổng Tử từng than như dòng sông chảy mãi về đông.
Cây la mạn leo trên vài cây hoang dại trên gò,
Rong rêu phủ nhiều chỗ trên tường cung cũ.
Ba ngàn đệ tử đã được ghi trong sử xanh,
Danh hiệu Tố vương của tiên sinh còn muôn đời.
Gió trên cao dập vùi cảnh tiêu điều trên ngã ba sông Thù và sông Tứ,
Đêm thanh trăng soi sáng trên núi thu.


Huyện Khúc Phụ là quê của tác giả, nay thuộc tỉnh Sơn Đông.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Qua làng Khuyết khôn cầm thương cảm
Ngài từng than không giảm ngày đêm
Cây hoang la mạn leo lên
Rong rêu đã phủ tường trên nhiều rồi
Đệ tử giỏi ba ngàn người học
Danh Tố vương ghi khắc muôn đời
Tiêu điều Thù Tứ gió vùi
Đêm thanh trăng rọi trên đồi núi thu

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đi qua làng Khuyết nén thương đau,
Khổng Tử từng than sông chảy mau.
La mạn leo vài cây dại núi,
Rong rêu nhiều chỗ phủ cung sâu.
Ba ngàn đệ tử ghi thanh sử,
Danh hiệu Tố vương còn lại sau.
Vùi dập tiêu điều Thù Tứ thượng,
Đêm thanh trăng sáng núi thu sầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời