病來十日不舉酒其二

病來十日不舉酒,
獨臥南床春草生。
承君折送袁家紫,
令我興發郎官清。

 

Bệnh lai thập nhật bất cử tửu kỳ 2

Bệnh lai thập nhật bất cử tửu,
Độc ngoạ nam sàng xuân thảo sinh.
Thừa quân chiết tống Viên gia tử,
Lệnh ngã hưng phát Lang quan thanh.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Bệnh đã mười ngày không uống rượu
Trên giường nằm thấy cỏ xuân sinh
Vì anh hái đoá Viên gia tử
Khiến tôi hứng rượu Lang quan thanh

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bệnh mười ngày rượu phải kiêng
Trên giường thấy đám cỏ xuân xanh rờn
Biết anh hái đoá hoa thơm
Lòng tôi chợt hứng rượu ngon uống liền

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mười ngày bệnh rượu đã thôi,
Giường nam nằm thấy cỏ trồi xuân xanh.
Viên gia tử hái bởi anh,
Khiến tôi hứng rượu Lang quan thanh liền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời