22/07/2024 01:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bệnh lai thập nhật bất cử tửu kỳ 2
病來十日不舉酒其二

Tác giả: Hoàng Đình Kiên - 黃庭堅

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/07/2014 07:58

 

Nguyên tác

病來十日不舉酒,
獨臥南床春草生。
承君折送袁家紫,
令我興發郎官清。

Phiên âm

Bệnh lai thập nhật bất cử tửu,
Độc ngoạ nam sàng xuân thảo sinh.
Thừa quân chiết tống Viên gia tử[1],
Lệnh ngã hưng phát Lang quan thanh[2].

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Bệnh đã mười ngày không uống rượu
Trên giường nằm thấy cỏ xuân sinh
Vì anh hái đoá Viên gia tử
Khiến tôi hứng rượu Lang quan thanh
[1] Tên một loại hoa mẫu đơn như: trần châu tử, ngự y tử, nội nhân kiều, ngọc bão đổ, giới kim lâu,...
[2] Tên một loại rượu ngon như: a bà thanh, Mô Lăng hàn thế tửu,...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Đình Kiên » Bệnh lai thập nhật bất cử tửu kỳ 2