Còn phút giây này ta với bạn
Uống đi cho thoả mộng bình sinh
Nào phải sa trường quân mạc tiếu
Tỳ bà chưa giục kẻ đăng trình!

Hãy uống cho vơi nỗi đoạn trường
Của đời những kẻ mất quê hương
Uống cho cơn khát người sau trước
Cho những hồn hoang lạc nẻo đường

Anh này thuở trước là lính thú
Tay ôm súng thép ngỡ ôm đàn
Bác kiia ngày đó là ông tướng
Tiêu đời cũng bởi cái hồng nhan

Cạn chén gõ bồn ai bỗng hát
“Nam nhi vô tửu…” chẳng anh hùng
Thị thành mà tưởng Lương Sơn Bạc
Cả bọn không nhà, nước chẳng dung!

Kẻ khóc người cười tiệc cũng tan
Chỉ còn sương khói với mây ngàn
Bạn về chốn ấy miền cô tịch
Ta ở nơi này cõi dối gian!


Tháng 9 2017
Nguồn: Cái nợ giang hồ chưa trả hết, Nhiều tác giả, NXB Hồng Đức, Hà Nội 2019