清平樂

春歸何處,
寂寞無行路。
若有人知春去處,
喚取歸來同住。

春無蹤跡誰知?
除非問取黃鸝。
百囀無人能解,
因風飛過薔薇。

 

Thanh bình nhạc

Xuân quy hà xứ?
Tịch mịch vô hành lộ.
Nhược hữu nhân tri xuân khứ xứ,
Hoán thủ quy lai đồng trú.

Xuân vô tung tích thuỳ tri?
Trừ phi vấn thủ hoàng ly.
Bách chuyển vô nhân năng giải,
Nhân phong phi quá tường vi.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Xuân về đâu hử?
Tịch mịch không lối nhỏ
Xuân về nơi đâu ai biết rõ
Hãy gọi về đây cùng ở!

Xuân đi tung tích ai rành?
Trừ phi vặn hỏi hoàng anh
Líu ríu nào ai hiểu được
Tường vi gió thoảng âm thanh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Xuân về đâu đó?
Lặng lẽ đi về không rõ.
Nếu ai biết xuân về nơi nọ,
Thì níu lại ở chung một chỗ.

Xuân đi không dấu vết gì,
Hỏi chú oanh vàng hay chi.
Líu lo ai nào biết tiếng,
Gió, bay trước khóm tường vi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Xuân đi đâu thế?
Không dấu chân, tệ ghê!
Nếu ai biết nàng đi đâu nhỉ
Thì xin rủ mỗ cùng đi

Nhưng ai biết được tăm tích
Không thì hỏi lũ hoàng ly
Ríu rít trăm con ai hiểu
Gió đưa qua dậu tường vi

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Buồn xuân đi khỏi,
Lặng lẽ không cần lối.
Nếu có ai hay nơi xuân tới,
Nhắn gọi cho cùng đi với.

Ánh xuân tung tích ai hay,
Trừ phi tới hỏi hoàng ly.
Ríu rít không ai hiểu nổi,
Kế bay qua giậu tường vi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời