春盡

惜春連日醉昏昏,
醒後衣裳見酒痕。
細水浮花歸別浦,
斷雲含雨入孤村。
人閒易得芳時恨,
地迥難招自古魂。
慚愧流鶯相厚意,
清晨猶為到西園。

 

Xuân tận

Tích xuân liên nhật tuý hôn hôn,
Tỉnh hậu y thường kiến tửu ngân.
Tế thuỷ phù hoa quy biệt phố,
Đoạn vân hàm vũ nhập cô thôn.
Nhân gian dị đắc phương thì hận,
Địa quýnh nan chiêu tự cổ hồn.
Tàm quý lưu oanh tương hậu ý,
Thanh thần do vị đáo tây viên.

 

Dịch nghĩa

Vì tiếc xuân nên say mấy ngày liền
Sau khi tỉnh còn thấy vết rượu trên áo xiêm
Dòng nước nhỏ đã đưa hoa về khe nước khác
Đám mây đem mưa đổ xuống thôn xóm lẻ loi
Ở cõi nhân gian, dễ gặp những mối hận mùa thơm
Chỗ đất xa xôi khó vời những mảnh hồn xưa lại
Ta thẹn với ý tình nồng nàn của chim oanh
Vì ta mà sáng sớm đã đến khu vườn phía tây

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Bao ngày say khướt tiếc xuân qua
Lệ đẫm xiêm y mộng vỡ oà
Suối lạ hoa trôi vờn sóng gợn
Làng im mưa táp cuốn mây xa
Nhân sinh há dễ hờn xuân ngát
Vũ trụ khôn kêu vía cũ về
Thắm thiết oanh vàng trao ý thẹn
Vườn tây thơ thẫn sớm mình ta.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Tiếc xuân, say khướt đã đôi ngày,
Áo hoen vết rượu tỉnh mới hay.
Khe vắng hoa trôi cùng nước cuốn,
Xóm côi mưa trút với mây bay.
Cõi thế hận thơm thường gặp nhỉ,
Hồn xưa đất lạ khó vời thay.
Thẹn với ý tình chim yến nọ,
Vì ta rạng sáng đến vườn tây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Tiếc mãi xuân hoa mấy bữa rồi,
Tỉnh ra xiêm áo rượu hoen bôi.
Nước đưa hoa nổi về khe khác,
Mây đổ mưa ào xuống xóm côi.
Mối hận mùa thơm đời dễ có,
Mảnh hồn muôn thuở, đất khôn vời.
Thẹn vì oanh sẵn tình sâu đậm
Riêng đến vườn tây lúc rạng trời.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Tiếc xuân, say mấy ngày qua,
Tỉnh rồi, quần áo, thấy nhoà lệ tuôn.
Nước đem hoa chảy vào nguồn,
Mây đưa mưa xuống xóm thôn xa vời.
Mùa thơm, dễ hận với người,
Hồn xưa, khó gọi, đất trời bao la.
Thẹn cùng ý tốt oanh già,
Vườn tây, sáng sớm, vì ta, đã về...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vì tiếc xuân nhiều ngày say khướt
Tỉnh rượu coi vết ướt xiêm y
Nước đưa hoa nổi trôi đi
Mây đem mưa đổ ầm ì xóm xa
Mùa thơm dễ làm ta ôm hận
Hồn cổ xưa thì vẫn khó vời
Thẹn cùng oanh hót ca thôi
Vườn tây rạng sáng vì tôi đến rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tiếc xuân mấy bữa mãi say vùi
Tỉnh dậy áo xiêm ố rượu rồi
Nước cuốn hoa trôi về xứ khác
Mây mờ mưa đổ xuống thôn côi
Trần gian mối hận mùa thơm dễ
Đất rộng hồn xưa mộng khó vời
Thẹn với oanh kia tình ý tốt
Vườn tây ban sớm hót vang trời

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Tiếc xuân say mãi mấy ngày qua
Tỉnh thấy xiêm y vết lệ nhoà
Nước gợn hoa trôi về suối khác
Mây rời mưa đổ dưới làng xa
Cõi trần dễ hận mùa thơm nhỉ
Đất rộng khôn kêu phách cũ mà
Nồng đượm ý oanh xui hổ thẹn
Vườn tây sáng sớm một mình ra...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tiếc xuân say khướt mấy ngày liền,
Tỉnh dậy rượu đầm vết áo xiêm.
Dòng nước đưa hoa khe nước khác
Đám mây mưa đổ tràn xóm giềng.
Nhân gian dễ hận mùa xuân ngát,
Đất lạ khó vời hồn cũ phiền.
Ta thẹn ý tình oanh nồng cháy,
Vườn tây sáng đến một mình riêng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tích Nguyệt

Tiếc xuân say khướt mấy ngày qua
Tỉnh dậy, xiêm y thấm lệ nhoà
Nước chảy hoa trôi về ngã khác
Quần mây mưa gió phủ thôn xa
Nhân gian dễ gặp thời ai oán
Đất lạ sao chiêu mảnh hồn ma
Thẹn lòng cùng với chim oanh ấy
Mỗi sáng quanh vườn hót với ta

15.00
Trả lời