Bướm bay loạn trên hoa hạnh thắm
Oanh líu lo dâu rậm lá xanh
Mây bay trên gác xuân sang
Trên lầu ngợp ánh trăng vàng nửa đêm

tửu tận tình do tại