春日

花輕蝶亂仙人杏,
葉密鶯啼帝女桑。
飛雲閣上春應至,
明月樓中夜未央。

 

Xuân nhật

Hoa khinh điệp loạn tiên nhân hạnh,
Diệp mật oanh đề đế nữ tang.
Phi vân các thượng xuân ưng chí,
Minh nguyệt lâu trung dạ vị ương.

 

Dịch nghĩa

Bướm bay loạn trên những bông hạnh cánh mỏng, đẹp như tiên,
Chim oanh hót trên những cây dâu rậm lá, xinh như công chúa.
Mây bay, hẳn là trên gác xuân đã tới.
Trăng sáng soi lầu lúc chưa quá nửa đêm.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bướm bay loạn trên hoa hạnh thắm
Oanh líu lo dâu rậm lá xanh
Mây bay trên gác xuân sang
Trên lầu ngợp ánh trăng vàng nửa đêm

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bướm bay loạn hạnh thắm khoe mầu,
Oanh hót cây xinh công chúa dâu.
Trên gác mây bay xuân đã tới.
Nửa đêm chưa quá trăng soi lầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bướm bay loạn hạnh khoe mầu,
Líu lo oanh hót rậm dâu xanh ngàn.
Mây bay trên gác xuân sang.
Nửa đêm chưa quá trăng vàng lầu soi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời