Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Sơ Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/06/2014 13:32

入朝洛堤步月

脈脈廣川流,
驅馬邊長洲。
鵲飛山月曙,
蟬噪野風秋。

 

Nhập triều Lạc đê bộ nguyệt

Mạch mạch quảng xuyên lưu,
Khu mã biên trường châu.
Thước phi sơn nguyệt thự,
Thiền táo dã phong thu.

 

Dịch nghĩa

Nhìn đăm đăm theo dòng sông rộng chảy,
Cưỡi ngựa đi bên dòng dài.
Chim bồ các bay về núi, trời đã sáng nhưng còn trăng,
Tiếng ve kêu rộn rã trong cánh đồng lộng gió thu.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhìn đăm đăm con sông rộng chảy
Trăng dõi theo ngựa chạy bên dòng
Chim bay về núi, hừng đông
Ve kêu rộn rã trong đồng gió thu

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cuồn cuộn dòng sông rộng
Ruổi ngựa dong bãi dài
Thước bay trăng núi sáng
Ve rộn lồng gió thu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đăm đăm rộng chảy theo dòng sông,
Cưỡi ngựa đi dài bên bến dòng.
Bồ các bay về trời đã sáng,
Ve kêu rộn rã gió thu đồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đăm đăm rộng chảy theo sông,
Bến bên cưỡi ngựa dài dòng bờ đê.
Sáng trời bồ các bay về,
Cánh đồng lộng gió thu ve kêu sầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời