(Công ty rượu Văn Điển)

Ta về ta tắm ao ta
Ao ta tắm mát rượu nhà uống ngon
Nghĩ thôi sông cạn đá mòn
Ai hay quốc tuý lại còn có nay
Nam nhân nam tửu
Người An Nam nay uống rượu An Nam
Thật tha hồ cất chén với tri âm
Bõ nhớ vụng thương thầm bao những lúc
Chất gạo có say không nhức óc
Hơi men càng nhắp lại mềm môi
Trải tang thương non nước đầy vơi
Còn chút đó, cuộc đời chưa đáng chán!
Rót đầy chén, uống chơi cho cạn
Họ nhà Tiên, nào những bạn Lưu Linh
Yêu nhau, một hớp cũng tình


Công ty vừa nhận được bài hát trên này của nhà thi sĩ Tản Đà gửi mừng. Vậy xin có nhời chân trọng cảm ơn soạn giả và đăng để quốc dân đồng lãm (Công ty rượu Văn Điển lai cảo).

(Phong hoá, số 115, ngày 14-9-1934)

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]