栽梅

施將梅籽擲山間
一握清姿寄碧巒
寄此來時春色好
與人共作畫圖看

 

Tài mai

Thí tương mai tử trịch sơn gian,
Nhất ác thanh tư ký bích loan.
Ký thử lai thì xuân sắc hảo,
Dữ nhân cộng tác hoạ đồ khan.

 

Dịch nghĩa

Thử đem hột mai ném lên núi,
Một nắm giống thanh tao gửi vào ngọn đá xanh.
Hãy nhớ lấy: sau này, khi vẻ xuân tươi tốt,
Sẽ thành bức tranh cho mọi người cùng xem.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Tạo

Đầu non nắm hạt mai gieo,
Giống thanh gửi chốn núi đèo xanh tươi.
Nữa mai xuân điểm bầu trời,
Bức tranh tuyệt tác cho đời ngắm chung.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Thử đem một nắm rắc non xanh,
Gởi tấm thanh cao hạt giống lành.
Nhớ nhé mai này xuân nở thắm,
Vì người quẫy bút vẽ nên tranh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thử ném hạt mai lên đỉnh núi
Mai xanh gởi lại chốn non xanh
Vẻ xuân tô điểm cho trời thắm
Chung với người nên một bức tranh

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tố Hữu

Hạt mai gieo thử trên non
Giống thanh tao gửi lên hòn đá xanh
Nhớ xuân sau tốt tuơi cành
Hoa mai thành một bức tranh cho đời


Nguồn: Đợi anh về (thơ dịch), Tố Hữu, NXB Văn học, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nắm hạt thử đem rắc núi xanh,
Đèo xanh gửi lại hạt giống lành.
Sau này nhớ thử tươi xuân sắc,
Cùng với bút người đã vẽ tranh.

15.00
Trả lời