21/07/2024 20:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tài mai
栽梅

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 02/03/2007 08:23

 

Nguyên tác

施將梅籽擲山間
一握清姿寄碧巒
寄此來時春色好
與人共作畫圖看

Phiên âm

Thí tương mai tử trịch sơn gian,
Nhất ác thanh tư ký bích loan.
Ký thử lai thì xuân sắc hảo,
Dữ nhân cộng tác hoạ đồ khan.

Dịch nghĩa

Thử đem hột mai ném lên núi,
Một nắm giống thanh tao gửi vào ngọn đá xanh.
Hãy nhớ lấy: sau này, khi vẻ xuân tươi tốt,
Sẽ thành bức tranh cho mọi người cùng xem.

Bản dịch của Hoàng Tạo

Đầu non nắm hạt mai gieo,
Giống thanh gửi chốn núi đèo xanh tươi.
Nữa mai xuân điểm bầu trời,
Bức tranh tuyệt tác cho đời ngắm chung.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Tài mai