浪淘沙其二

白浪茫茫與海連,
平沙浩浩四無邊。
暮去朝來淘不住,
遂令東海變桑田。

 

Lãng đào sa kỳ 2

Bạch lãng mang mang dữ hải liên,
Bình sa hạo hạo tứ vô biên.
Mộ khứ triêu lai đào bất trú,
Toại linh đông hải biến tang điền.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Mênh mông sóng nước xa xa
Rì rào bên dải bình sa không bờ
Đôi khi tung bọt mịt mờ
Biển đông có lúc trở thành ruộng dâu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Mênh mông biển cả sóng bạc đầu
Bình sa trùng điệp bến bờ đâu
Ngày đến ngày đi làn sóng đổi
Biển đông rồi cũng hoá nương dâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mênh mông sóng biển bạc đầu
Mù mù cát trắng biết đâu bến bờ
Chiều đi sáng đến không chờ
Nương dâu biển cả một giờ đổi thay

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sóng mênh mông xô vào từ biển
Bãi đất bằng không bến không bờ
Chẳng ngừng bồi đắp bao giờ
Biển đông nay đã không ngờ ruộng dâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bạc đầu sóng biển mịt mù,
Mênh mông cát trắng không đâu bến bờ.
Chiều đi sáng đến khơi chờ
Biển đông biến đổi bất ngờ nương dâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bạc đầu sóng biển vỗ mênh mông,
Bãi cát mịt mờ bờ bến không.
Sáng đến chiều đi khơi chẳng ở,
Biển đông biến đổi nương dâu trồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nam Thắng

Bạc đầu sóng cuộn mênh mông
Cát bằng bát ngát xa trông bốn bề
Sóng cồn đãi cát mải mê
Biển đông năm tháng quay về nương dâu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời