22/06/2024 09:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lãng đào sa kỳ 2
浪淘沙其二

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 26/11/2006 04:24

 

Nguyên tác

白浪茫茫與海連,
平沙浩浩四無邊。
暮去朝來淘不住,
遂令東海變桑田。

Phiên âm

Bạch lãng mang mang dữ hải liên,
Bình sa hạo hạo tứ vô biên.
Mộ khứ triêu lai đào bất trú,
Toại linh đông hải biến tang điền.

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Mênh mông sóng nước xa xa
Rì rào bên dải bình sa không bờ
Đôi khi tung bọt mịt mờ
Biển đông có lúc trở thành ruộng dâu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Lãng đào sa kỳ 2