浪淘沙其三

汴水東流虎眼紋,
清淮曉色鴨頭春。
君看渡口淘沙處,
渡卻人間多少人。

 

Lãng đào sa kỳ 3

Biện thuỷ đông lưu hổ nhãn văn,
Thanh Hoài hiểu sắc áp đầu xuân.
Quân khan độ khẩu đào sa xứ,
Độ khước nhân gian đa thiểu nhân.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Sóng sông Biện vằn pha mắt hổ
Dòng Hoài trong màu cổ vịt xanh
Cát bồi, qua cửa khẩu nhanh
Rồi đưa người vượt khúc quành nhân gian.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sông Biện chảy vằn như mắt cọp
Nước Hoài xanh tựa sắc đầu ngan
Bến sông đãi cát ông xem
Bao người qua lại, nhân gian được nhờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Mắt cọp vằn sông Biện chảy đông
Sắc xuân đầu vịt nước Hoài trong.
Cửa sông anh thấy nơi sàng cát
đã giúp bao người được lắm công.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Biện Thuỷ chảy đông gợn mắt hổ
Màu đầu vịt sáng xuân sông Hoài
Bến sông đãi cát anh trông đó
Cứu giúp nhân gian được mấy người.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sông Biện chảy đông mắt cọp vân
Hoài trong đầu vịt sắc nước xuân.
Cửa sông anh thấy nơi sàng cát
Nhiều lắm bao công giúp được dân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời