浪淘沙其一

一泊沙來一泊去,
一重浪滅一重生。
相攪相淘無歇日,
會交山海一時平。

 

Lãng đào sa kỳ 1

Nhất bạc sa lai nhất bạc khứ,
Nhất trùng lãng diệt nhất trùng sinh.
Tương giảo tương đào vô yết nhật,
Hội giao sơn hải nhất thời bình.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Cát kia lớp đến lớp đi
Sóng này chìm nổi bao kỳ phế hưng
Ngày đêm cuốn vỗ không ngừng
Biển xanh cùng núi đã từng giao thoa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Một đi một đến không ngừng
Một sinh một diệt trùng trùng sóng khơi
Ngày đêm trồi lặn liên hồi
Núi xanh biển cả chung đôi sánh kề

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Một cát đi cát kia lại đến
Sóng vừa yên sóng kế phát sinh
Vỗ về quậy phá không ngừng
Kìa xem núi biển cũng từng giao thoa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cát kia một đến một đi rồi,
Một sinh một diệt sóng trùng khơi.
Ngày đêm trồi lặn không ngừng nghỉ,
Núi xanh biển cả sánh chung đôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cát kia một đến không thôi,
Một sinh một diệt trùng khơi sóng trồi.
Ngày đêm lặn hụp liên hồi,
Hội giao non biển một thời hoà nhau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nam Thắng

Cát bồi lớp đến lớp đi
Sóng cồn lớp mất lớp thì sinh ra
Cùng nhau quấy đảo ngày qua
Một thời núi biển giao hoà cùng nhau

Chưa có đánh giá nào
Trả lời