09/08/2020 15:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lãng đào sa kỳ 1
浪淘沙其一

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 26/11/2006 04:24

 

Nguyên tác

一泊沙來一泊去,
一重浪滅一重生。
相攪相淘無歇日,
會交山海一時平。

Phiên âm

Nhất bạc sa lai nhất bạc khứ,
Nhất trùng lãng diệt nhất trùng sinh.
Tương giảo tương đào vô yết nhật,
Hội giao sơn hải nhất thời bình.

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Cát kia lớp đến lớp đi
Sóng này chìm nổi bao kỳ phế hưng
Ngày đêm cuốn vỗ không ngừng
Biển xanh cùng núi đã từng giao thoa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Lãng đào sa kỳ 1