浪淘沙其二

洛水橋邊春日斜,
碧流清淺見瓊砂。
無端陌上狂風急,
驚起鴛鴦出浪花。

 

Lãng đào sa kỳ 2

Lạc thuỷ kiều biên xuân nhật tà,
Bích lưu thanh thiển kiến quỳnh sa.
Vô đoan mạch thượng cuồng phong cấp,
Kinh khởi uyên ương xuất lãng hoa.

 

Dịch nghĩa

Nắng chiều xuân chiếu bên cầu sông Lạc,
Dòng nước biếc trong và nông thấy cát lóng lánh như ngọc.
Bỗng có cơn gió mạnh thổi gấp trên mặt đường,
Làm uyên ương hoảng sợ bay lên khỏi đám hoa sóng.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Chiều xuân xuống đầu cầu sông Lạc
Dòng xanh trôi cát sạn nổi lên
Cuồng phong trở ngọn đường bên
Uyên ương kinh khởi trên nền sóng hoa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nắng chiều xuân bên cầu sông Lạc
Nước trong, nông thấy cát ngọc quỳnh
Trên đường gió mạnh thình lình
Vịt uyên ương hoảng giật mình bay lên

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Xuân bên cầu Lạc nắng chiều tà
Dòng nước biếc nông lộ cát ra.
Vô cớ gió vù trên mặt lộ
Vịt uyên ương sợ vượt làn hoa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Bên cầu Lạc Thuỷ nắng xuân xiên
Dòng biếc nông trong thấy ngọc quỳnh
Bất chợt trên đường gió mạnh gấp
Uyên ương sợ vút sóng hoa lên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nắng chiều xuân chiếu sông Lạc,
Nước biếc cạn trong lóng lánh vàng.
Bỗng gió mạnh lên đường thổi gấp,
Uyên ương hoảng sợ vội bay ngang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời