浪淘沙其二

瀨頭細草接疏林,
惡浪罾船半欲沈。
宿鷺眠洲非舊浦,
去年沙觜是江心。

 

Lãng đào sa kỳ 2

Lại đầu tế thảo tiếp sơ lâm,
Ác lãng tăng thuyền bán dục trầm.
Túc lộ miên châu phi cựu phố,
Khứ niên sa chuỷ thị giang tâm.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đầu ngọn sóng nối rừng thưa, bờ cỏ
Thuyền ngư dân trong nước lớn muốn chìm
Cò ngủ đỗ bãi xa bay qua bến
Nhớ năm rồi mỏ cát giữa dòng sông

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Cỏ mịn rừng thưa ngọn nước thông,
Nửa chìm thuyền cá sóng cao lồng.
Cò bay phố cũ ra đồng ngủ
Cồn cát năm rồi còn giữa sông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Dòng chảy qua rừng thưa cỏ kém
Sóng dữ thuyền chài sém bị lùa
Cò ngủ bãi, chẳng bến xưa
Năm rồi mũi bãi còn là giữa sông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Tràn rừng cuốn cỏ nước khai thông
Suýt nửa thuyền chìm sóng mạnh tông.
Cò ngủ cù lao sai bến cũ
Năm rồi mũi cát giữa dòng sông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sóng đầu bờ cỏ rừng liên thông,
Nước lớn muốn chìm thuyền cá trong.
Cò ngủ bãi xa quên bến cũ,
Năm rồi mỏ cát giữa dòng sông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời