婕妤怨

花枝出建章,
鳳管發昭陽。
借問承恩者,
雙蛾幾許長。

 

Tiệp dư oán

Hoa chi xuất Kiến Chương,
Phượng quản phát Chiêu Dương.
Tá vấn thừa ân giả,
Song nga kỷ hứa trường.

 

Dịch nghĩa

Cành hoa rời khỏi cung Kiến Chương
Tiếng sáo trúc vang lên từ cung Chiêu Dương
Thử hỏi người đang được hưởng ơn vua
Đôi mày ngài có dài bằng ta không


"Tiệp dư oán" là tên ca khúc người đời đặt ra để tiếc thương Ban tiệp dư. Nàng họ Ban đã đẹp người lại có văn tài. Ban đầu Hán Thành Đế tuyển vào cung, sủng ái phong chức tiệp dư (vị ngang thương khanh, tước ngang liệt hầu). Khi có chị em Triệu Phi Yến, vua lạnh nhạt với nàng. Họ Ban lui về Đông cung làm thơ, phú tự thương cho đời mình.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Bá Vũ

Hoa xuân bỏ vắng Kiến Chương
Xôn xao đàn sáo Chiêu Dương dập dìu
Đó ai đang được cưng chiều
Chẳng hay nhan sắc mỹ miều đến đâu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Dáng hoa khỏi Kiến Chương,
Sáo phượng quyện Chiêu Dương.
Thử hỏi người ân sủng,
Mày đôi dài mấy dường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Cành hoa nở Kiến Chương,
Sáo phụng trỗi Chiêu Dương.
Xin hỏi người ơn sủng:
Mày ngài mấy vấn vương?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Cành hoa ra khỏi Kiến Chương,
Lại nghe sáo phượng Chiêu Dương vang rồi.
Vua yêu, xin hỏi mấy lời,
Mày ngài, ân ấy được thời bao lâu!...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hoa nồng đượm sắc Kiến Chương
Véo von tiếng sáo Chiêu Dương vọng về
Hỏi người vừa được ơn vua
Nét thanh mày liễu cũng thua đôi phần

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Điện Kiến Chương cành hoa đẹp xuất
Sáo phượng hoàng vọng phát Chiêu Dương
Hỏi người đang được vua thương:
Đôi mi lá liễu lâu dài dường bao?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ra khỏi cành hoa rời Kiến Chương,
Tiếng vang sáo trúc cung Chiêu Dương.
Hỏi người được hưởng ơn vua đó,
Dáng liễu mày ngài sánh đáng thương?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời