浪淘沙其三

青草湖中萬里程,
黃梅雨裏一人行。
愁見灘頭夜泊處,
風翻暗浪打船聲。

 

Lãng đào sa kỳ 3

Thanh thảo hồ trung vạn lý trình,
Hoàng mai vũ lý nhất nhân hành.
Sầu kiến than đầu dạ bạc xứ,
Phong phiên ám lãng đả thuyền thanh.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Cỏ xanh triều cuốn đi đâu
Hoa mai mưa xuống người, màu vàng mơ
Đêm nay thuyền đỗ xứ thơ
Gió tung ngọn sóng vỗ bờ thuyền không.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hồ xanh muôn dặm đăng trình
Mưa mai nhè nhẹ một mình người đi
Sầu ơi thuyền đậu bến khuya
Gió khua sóng vỗ tiếng nghe chạnh lòng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hồ cỏ xanh ra đi vạn dặm
Một người về dưới rặng hoàng mai
Buồn nhìn nơi trọ đêm nay
Gió đưa ngọn sóng vỗ ngay mạn thuyền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Triều cuốn cỏ xanh đường vạn lý,
Hoàng mai mưa xuống một người đi.
Đêm nay thuyền đỗ thơ sầu xứ,
Ngọn sóng gió tung thuyền nằm lỳ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cỏ xanh hồ giữa đăng trình,
Hoàng mai mưa xuống một mình người đi.
Đêm nay thuyền đỗ sầu khuya,
Gió tung sóng vỗ thuyền đi nhẹ mình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời