巫山高

巫峽見巴東,
迢迢出半空。
雲藏神女館,
雨到楚王宮。
朝暮泉聲落,
寒暄樹色同。
清猿不可聽,
偏在九秋中。

 

Vu sơn cao

Vu Giáp hiện Ba Đông,
Thiều thiều xuất bán không.
Vân tàng Thần nữ quán,
Vũ đáo Sở vương cung.
Triêu mộ tuyền thanh lạc,
Hàn huyên thụ sắc đồng.
Thanh viên bất khả thính,
Thiên tại cửu thu trung.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Vu Sơn cao ngất cõi Ba Đông,
Hiện giữa trời xanh dáng lạ lùng.
Mây giấu đền Vu Thần nữ vắng.
Mưa rơi cung Sở cố nhân mong.
Sáng chiều tiếng suối gieo châu ngọc.
Ấm lạnh màu cây biếc trúc thông.
Vượn hú não nùng nghe chẳng nổi,
Giọng buồn riêng ngập bóng thu trong.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trong Ba Đông núi Vu hiện diện
Xa xa trông cao đến nửa tầng
Mây che thần nữ quán hồng
Mưa giăng vua Sở hành cung lạnh lùng
Sớm tối nghe thanh âm dòng suối
Ấm lạnh màu cây đổi như nhau
Giọng trong của vượn nghe đâu
Riêng trong tháng chín u sầu mùa thu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vu Sơn cao ngất chốn Ba Đông,
Hiện diện trời xanh nữa khoảng không.
Mây giấu nơi Vu Thần nữ quán.
Mưa rơi đất Sở vương hành cung.
Sáng chiều suối chảy nghe rơi tiếng.
Ấm lạnh màu cây biếc sắc cùng.
Vượn hú não nùng nghe chẳng nổi,
Giọng buồn riêng ngập chín thu trong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời