15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
7 bài trả lời: 7 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 17/08/2008 04:14

同溫丹徒登萬歲樓

高樓獨立思依依,
极浦遙山合翠微。
江客不堪頻北顧,
塞鴻何事復南飛。
丹陽古渡寒煙積,
瓜步空洲遠樹稀。
聞道王師猶轉戰,
誰能談笑解重圍。

 

Đồng Ôn Đan Đồ đăng Vạn Tuế lâu

Cao lâu độc lập tứ y y,
Cực phố dao sơn hợp thuý vi.
Giang khách bất kham tần bắc cố,
Tái hồng hà sự phục nam phi?
Đan Dương cổ độ hàn yên tích,
Qua Bộ không châu viễn thụ hy.
Văn đạo vương sư do chuyển chiến,
Thuỳ năng đàm tiếu giải trùng vi.

 

Dịch nghĩa

Một mình lên lầu với tâm tư trắc ẩn,
Cuối bến sông hợp với núi xa màu xanh nhạt.
Khách bên sông não lòng ngóng trông về phương bắc,
Chim hồng từ biên ải cớ gì lại bay về nam?
Bến đò cổ Đan Dương đầy sương khói lạnh,
Cây cối ở cồn vắng Qua Bộ thưa thớt.
Nghe nói quan quân đang di chuyển (tới Lạc Dương),
Ai cười nói có thể phá vòng vây dày đặc này?


Ôn Đan Đồ thân thế không rõ, có thể là bạn của tác giả. Vạn Tuế lâu nằm trong thành Đan Dương. Đan Dương nay là huyện Đan Dương, tỉnh Giang Tô, là quê quán của tác giả. Ông làm quan ba triều Huyền Tông, Túc Tông và Đại Tông. Khi về hưu, ông trở về Đan Dương. Lúc này, dư đảng của An Sử vẫn còn, chúng liên hợp với quân Hồi Hột bao vây đông đô Lạc Dương từ hai phía.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Một mình nghĩ ngợi đứng lầu cao
Xanh thẳm non xa bến nước trao
Nhạn ải về nam bay mãi thế?
Khách sông ngóng bắc nỡ đành sao!
Bãi trơ Qua Bộ cây thưa thớt
Bến cũ Đan Dương khói dạt dào
Nghe báo vương sư còn đánh dẹp
Giải vây cười nói những ai nào?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Ngùi ngùi đứng lặng trên lầu,
Non xa bến thẳm một màu xanh xanh.
Khách sông ngóng bắc khôn đành,
Cớ chi cánh nhạn vội vàng xuôi nam?
Đan Dương khói bến chưa tan,
Cảnh gò Qua Bộ hoang tàn thưa cây.
Quân vua cự địch bấy chầy,
Có ai cười nói giải vây bao giờ!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Canh cánh niềm riêng lặng bước lầu
Non xa bến thẩm hợp xanh màu.
Khách sông ngóng bắc không đành đoạn
Hồng ải xuống nam có cớ nào?
Bến cũ Đan Dương đầy khói lạnh
Bãi không Qua Bộ ít cây sao!
Nghe đồn vua lính đang xua giặc
Ai giỏi nói cười phá địch bao?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Lầu cao nghĩ ngợi một mình,
Non xa bến thẳm đượm tình xanh xanh.
Khách trông mãi bắc sao đành,
Cánh hồng ngoài ải sao quành về nam.
Đan Dương bến cũ mù tràn,
Bãi cồn Qua Bộ mấy tàn cây thưa.
Nghe đang đánh dẹp, quân vua,
Nào ai cười nói chớ chờ giải vây!..

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Võ Khắc Triển

Lên lầu mà dạ vẫn chưa khuây
Núi biếc non xanh một cảnh này
Khách cứ băn khoăn phương bắc ngóng
Hồng sao vội vã phía nam bay?
Đan Dương bến cũ dày mây khói
Qua Bộ gò không, nhạt bóng cây
Nghe nói ba quân đương dẹp giặc
Có ai cười nói giải vòng vây?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đứng trên lầu tâm tư trắc ẩn
Cuối bến sông lẫn núi màu xanh
Khách sông ngóng bắc đã đành
Sao chim hổng lại bay quành về nam?
Trời lạnh lẽo bến Đan đầy khói
Cồn vắng Qua Bộ thớt thưa cây
Quan quân đang chuyển động đầy
Tướng nào cười nói giải vây trận này?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lên lầu tâm trắc ẩn tràn đầy,
Cuối bến sông cùng núi màu mây.
Khách não lòng trông về đất bắc,
Về nam chim ải cớ gì bay?
Đan Dương bến cổ đầy sương lạnh,
Qua Bộ ở cồn thưa vắng cây.
Nghe nói quan quân đang chuyển tới,
Ai cười có thể phá vòng vây?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời