28/06/2022 19:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đồng Ôn Đan Đồ đăng Vạn Tuế lâu
同溫丹徒登萬歲樓

Tác giả: Hoàng Phủ Nhiễm - 皇甫冉

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 16/08/2008 04:14

 

Nguyên tác

高樓獨立思依依,
极浦遙山合翠微。
江客不堪頻北顧,
塞鴻何事復南飛。
丹陽古渡寒煙積,
瓜步空洲遠樹稀。
聞道王師猶轉戰,
誰能談笑解重圍。

Phiên âm

Cao lâu độc lập tứ y y,
Cực phố dao sơn hợp thuý vi.
Giang khách bất kham tần bắc cố,
Tái hồng hà sự hạ nam phi?
Đan Dương cổ độ hàn yên tích,
Qua Bộ không châu viễn thụ hy.
Văn đạo vương sư do chuyển chiến,
Thuỳ năng đàm tiếu giải trùng vi.

Dịch nghĩa

Một mình lên lầu với tâm tư trắc ẩn,
Cuối bến sông hợp với núi xa màu xanh nhạt.
Khách bên sông não lòng ngóng trông về phương bắc,
Chim hồng từ biên ải cớ gì lại bay về nam?
Bến đò cổ Đan Dương đầy sương khói lạnh,
Cây cối ở cồn vắng Qua Bộ thưa thớt.
Nghe nói quan quân đang di chuyển (tới Lạc Dương),
Ai cười nói có thể phá vòng vây dày đặc này?

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Một mình nghĩ ngợi đứng lầu cao
Xanh thẳm non xa bến nước trao
Nhạn ải về nam bay mãi thế?
Khách sông ngóng bắc nỡ đành sao!
Bãi trơ Qua Bộ cây thưa thớt
Bến cũ Đan Dương khói dạt dào
Nghe báo vương sư còn đánh dẹp
Giải vây cười nói những ai nào?
Ôn Đan Đồ thân thế không rõ, có thể là bạn của tác giả. Vạn Tuế lâu nằm trong thành Đan Dương. Đan Dương nay là huyện Đan Dương, tỉnh Giang Tô, là quê quán của tác giả. Ông làm quan ba triều Huyền Tông, Túc Tông và Đại Tông. Khi về hưu, ông trở về Đan Dương. Lúc này, dư đảng của An Sử vẫn còn, chúng liên hợp với quân Hồi Hột bao vây đông đô Lạc Dương từ hai phía.
Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Phủ Nhiễm » Đồng Ôn Đan Đồ đăng Vạn Tuế lâu