21/10/2021 09:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lãng đào sa kỳ 2
浪淘沙其二

Tác giả: Lưu Vũ Tích - 劉禹錫

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 26/11/2006 04:56

 

Nguyên tác

洛水橋邊春日斜,
碧流清淺見瓊砂。
無端陌上狂風急,
驚起鴛鴦出浪花。

Phiên âm

Lạc thuỷ[1] kiều biên xuân nhật tà,
Bích lưu thanh tiễn kiến quỳnh sa.
Vô đoan mạch thượng cuồng phong cấp,
Kinh khởi uyên ương xuất lãng hoa.

Dịch nghĩa

Nắng chiều xuân chiếu bên cầu sông Lạc,
Dòng nước biếc trong và nông thấy cát lóng lánh như ngọc.
Bỗng có cơn gió mạnh thổi gấp trên mặt đường,
Làm uyên ương hoảng sợ bay lên khỏi đám hoa sóng.

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Chiều xuân xuống đầu cầu sông Lạc
Dòng xanh trôi cát sạn nổi lên
Cuồng phong trở ngọn đường bên
Uyên ương kinh khởi trên nền sóng hoa.
[1] Tức sông Lạc, phát nguyên từ núi Trủng, huyện Lạc, tỉnh Thiểm Tây, chảy qua thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam rồi nhập sông Hoàng Hà.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Vũ Tích » Lãng đào sa kỳ 2