浪淘沙其五

海底飛塵終有日,
山頭化石豈無時。
誰道小郎拋小婦,
船頭一去沒回期。

 

Lãng đào sa kỳ 5

Hải để phi trần chung hữu nhật,
Sơn đầu hóa thạch khởi vô thì.
Thùy đạo tiểu lang phao tiểu phụ,
Thuyền đầu nhất khứ một hồi kỳ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Nhớ nhau bởi lỡ hẹn thề
Biển không sâu, giống hẹn thề không sâu
Một ngày biển cạn không lâu
Một ngày núi cũng đỗ nhào rồi xem
Bây giờ chàng đã phụ em
Thuyền đi một mạch không thèm quay lui.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đáy biển trong veo hẳn có ngày
Đầu non hoá đá đến bao lâu
Thuyền đi một thuở khôn quay lại
Nghe nói là ai đã phụ người

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đáy biển không bụi nhưng có nắng
Hoá thạch trên non chẳng lẽ không?
Ai đồn chàng trẻ bỏ nàng
Một khi thuyền tách, về không hẹn kỳ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đáy biển trong veo vẫn có ngày,
Đầu non hoá đá lẽ không đây.
Ai đồn chàng trẻ ruống người vợ,
Thuyền tách một đi khó lại quay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trong veo đáy biển có ngày,
Đầu non hoá đá không hay có thời.
Ai đồn chàng trẻ phụ người,
Một khi thuyền tách trên đời khó quay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời