Làn sóng sau tranh xô làn sóng trước
Lớp cát đi là lớp tiếp chất chồng
Trong sóng cát thấy ngày đêm trời đất
Gió cùng sương mù mịt gợi buồn mong

tửu tận tình do tại