浪淘沙其六

隨波逐浪到天涯,
遷客生還有幾家。
卻到帝鄉重富貴,
請君莫忘浪淘沙。

 

Lãng đào sa kỳ 6

Tuỳ ba trục lãng đáo thiên nha,
Thiên khách sinh hoàn hữu kỷ gia.
Khước đáo đế hương trùng phú quý,
Thỉnh quân mạc vong “Lãng đào sa”.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Theo con sóng đến chân trời
Biết đâu sẽ có một đời vinh hoa
Giàu sang ở một xứ xa
Đừng quên điệu "Lãng đào sa" hỡi chàng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Dồi theo con sóng đến chân trời
Lãng khách quay về có mấy người
Chẳng đến đất vua cầu phú quí
Khúc đào sa đó nhớ khôn nguôi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tới chân trời nhờ nương theo sóng
Khách lưu đày còn sống nhờ người
Về kinh phú quý lại rồi
“Lãng đào sa” nhớ một thời nhé ông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đuổi theo cơn sóng đến chân trời,
Đất khách lưu đày về mấy người.
Chẳng đến đất xa cầu phú quí,
“Lãng đào sa” khúc nhớ khôn nguôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đuổi theo cơn sóng cuối trời,
Lưu đày đất khách mấy người về quê.
Đất xa phú quí chẳng về,
“Lãng đào sa” khúc nhớ ghê một thời.

15.00
Trả lời