浪淘沙其九

流水淘沙不暫停,
前波未滅後波生。
令人忽憶瀟湘渚,
回唱迎神三兩聲。

 

Lãng đào sa kỳ 9

Lưu thuỷ đào sa bất tạm đình,
Tiền ba vị diệt hậu ba sinh.
Lệnh nhân hốt ức Tiêu Tương chử,
Hồi xướng nghênh thần tam lưỡng thanh.

 

Dịch nghĩa

Nước sông cứ chảy, việc đãi cát tìm vàng không nghỉ,
Lớp sóng trước chưa tan lớp sóng sau đã tới.
Làm người ta chợt hồi tưởng tới bến sông Tiêu Tương,
Và như còn nghe thoảng dăm ba câu hò rước thần ở bến sông này.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Nước cuốn cát chảy tràn không nghỉ
Lớp này chưa, đã trí lớp sau
Tiêu Tương bỗng nhớ quắt quay
"Lãng đào" một khúc hát chào Tương phi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nước sông chảy, đãi vàng, không nghỉ
Sóng trước tan sóng kế đã trườn
Khiến người nhớ bãi Tiêu Tương
Vẳng nghe hò rước thần làng đôi câu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Nước tuôn cát đãi chẳng ngừng đâu
Sóng trước chưa tan tiếp sóng sau.
Người chợt nhớ Tiêu Tương bến nước
Rước thần hò vọng một đôi câu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Nước trôi đãi cát chẳng dừng đâu
Sóng trước chưa qua nổi sóng sau
Khiến bạn bến Tiêu Tương chợt nhớ
Lại ca khúc đón thần vài câu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nước sông chảy đãi cát không ngừng,
Sóng trước chưa tan, sau tới cùng.
Hồi tưởng Tiêu Tương sông tới bến,
Còn nghe hò rước thần sông rừng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời