10/08/2022 21:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lãng đào sa kỳ 3
浪淘沙其三

Tác giả: Lưu Vũ Tích - 劉禹錫

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 26/11/2006 04:57

 

Nguyên tác

汴水東流虎眼紋,
清淮曉色鴨頭春。
君看渡口淘沙處,
渡卻人間多少人。

Phiên âm

Biện thuỷ đông lưu hổ nhãn văn,
Thanh Hoài hiểu sắc áp đầu xuân.
Quân khan độ khẩu đào sa xứ,
Độ khước nhân gian đa thiểu nhân.

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Sóng sông Biện vằn pha mắt hổ
Dòng Hoài trong màu cổ vịt xanh
Cát bồi, qua cửa khẩu nhanh
Rồi đưa người vượt khúc quành nhân gian.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Vũ Tích » Lãng đào sa kỳ 3