舟中讀元九詩

把君詩卷燈前讀,
詩盡燈殘天未明。
眼痛滅燈揂闇坐,
逆風吹浪打船聲。

 

Chu trung độc Nguyên Cửu thi

Bả quân thi quyển đăng tiền độc,
Thi tận đăng tàn thiên vị minh.
Nhãn thống diệt đăng do ám toạ,
Sóc phong xuy lãng đả thuyền thanh.

 

Dịch nghĩa

Lấy quyển thơ của ông để trước đèn đọc
Đọc hết thơ, đèn lụn bấc, mà trời chưa sáng
Mắt mỏi, tắt đèn ngồi trong bóng tối [để nhớ tới ông]
Gió bấc thổi sóng vỗ vào mạn thuyền tiếng nghe lao xao


Nguyên Cửu tức Nguyên Chẩn, bạn thân của tác giả.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Trước đèn cầm đọc quyển thơ ông,
Hết tập nến tàn chửa rạng đông.
Mắt mỏi tắt đèn ngồi trong tối,
Mạn thuyền sóng vỗ gió bấc lồng.

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mở thơ ông trước đèn ngồi đọc
Thơ đọc xong lụn bấc, còn đêm
Tắt đèn, mắt mỏi, ngồi yên…
Gió đưa sóng vỗ mạn thuyền lao xao

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cầm quyển thơ ông đọc trước đèn
Nến tàn thơ hết nắng chưa lên
Mắt đau đèn tắt ngồi trong tối
Gió bấc triều đưa vỗ mạn thuyền

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lấy quyển trước đèn để đọc thơ,
Đọc xong, lụn bấc, sáng tinh mơ.
Tắt đèn mắt mỏi, ngồi trong tối,
Sóng vỗ mạn thuyền lòng thẩn thờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trước đèn đang đọc thơ ông,
Bấc tàn chưa sáng đọc xong thơ rồi.
Tắt đèn mắt mỏi, tối ngồi,
Mạn thuyền sóng vỗ nghe thôi rào rào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nam Thắng

Trước đèn lấy sách đọc thơ
Hết thơ nến lụi ngồi chờ sáng lên
Tắt đèn mắt mỏi trong đêm
Lặng nghe sóng vỗ mạn thuyền lao xao

Chưa có đánh giá nào
Trả lời