寄微之其二

君遊襄陽日,
我在長安住。
今君在通州,
我過襄陽去。
襄陽九里郭,
樓堞連雲樹。
顧此稍依依,
是君舊遊處。
蒼茫蒹葭水,
中有潯陽路。
此去更相思,
江西少親故。

 

Ký Vi Chi kỳ 2

Quân du Tương Dương nhật,
Ngã tại Trường An trú.
Kim quân tại Thông châu,
Ngã quá Tương Dương khứ.
Tương Dương cửu lý quách,
Lâu điệp liên vân thụ.
Cố thử sảo y y,
Thị quân cựu du xứ.
Thương mang Kiêm Hà thuỷ,
Trung hữu Tầm Dương lộ.
Thử khứ cánh tương tư,
Giang tây thiếu thân cố.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Ngày anh đi Tương Dương
Tôi vẫn ở Trường An
Nay anh sang châu Thông
Tôi lõng nhõng Tương Dương.
Tương Dương chín xóm ngoại thành
Tường xiêu ôm âp cây cành liền mây
Thử nhớ lại gần gần như vậy
Đúng là đây xứ cũ  anh sang
Kiêm Hà buôn bán rộn ràng
Tầm Dương chính giữa, dọc ngang ít nhà
Nhớ thương chỉ thế khi xa
Giang Tây thiếu vắng người ta muốn tìm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngày anh đi đến Tương Dương
Còn tôi vẫn ở tại thành Trường An
Nay người về chốn châu Thông
Thân tôi giờ lại phiêu bồng Tương Dương
Ngoại thành quanh quẩn chín thôn
Tường lầu cây phủ xanh vờn tầng mây
Nhớ chừng như chửa bao ngày
Chốn nầy anh đã sang chơi có lần
Kiêm Hà vời vợi dòng xanh
Đường Tầm Dương cắt quận thành trung tâm
Cảnh nầy thêm gợi nhớ nhung
Giang Tây đâu nữa người  thân mà tìm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ông đi chơi Tương Dương ngày ấy
Thì tôi còn ở vậy Trường An
Nay ông đã ở Thông Châu
Tương Dương tôi mới bắt đầu tới nơi
Tương Dương chín dặm dài thành quách
Cây liền mây gần vách lâu đài
Nhớ hình như đã có ngày
Nơi đây ông đã ghé chơi một lần
Dòng Kiêm Hà mênh mông êm chảy
Trên có đường thuỷ tới Tầm Dương
Điều này càng gợi nhớ thương
Vì Giang Tây ít người thường giao du.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời