望驛臺

靜安宅裏當窗柳,
望驛臺前扑地花。
兩處春光同日盡,
居人思客客思家!

 

Vọng Dịch đài

Tĩnh An trạch lý đương song liễu,
Vọng Dịch đài tiền phác địa hoa.
Lưỡng xứ xuân quang đồng nhật tận,
Cư nhân tư khách khách tư gia!

 

Dịch nghĩa

Nhà tại làng Tĩnh An liễu đang buông xuống cửa sổ,
Trước đài Vọng Dịch hoa rụng đầy mặt đất (cuối xuân).
Ở hai nơi, ánh xuân cùng tắt lúc cuối ngày,
Người nhà nhớ khách, khách nhớ nhà.


Vọng Dịch đài tại Đông Xuyên. Tháng 3 năm Nguyên Hoà thứ 4 (809), Nguyên Chẩn 元稹 làm Giám sát ngự sử phụng mệnh đi Đông Xuyên án ngục, trong thời gian đó làm chùm thơ Sứ Đông Xuyên. Ít lâu sau, Bạch Cư Dị làm 12 bài thơ hoạ lại. Bài này là một trong số đó. Xem thêm bài Vọng Dịch đài của Nguyên Chẩn.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Nhà tại Tĩnh An liễu nhả tơ,
Trước đài Dịch Vọng rụng muôn hoa.
Ánh xuân hai nẻo cùng thưa thớt,
Nhà nhớ khách xa, khách nhớ nhà.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Tĩnh An nhà ở liễu song sa,
Đài Dịch sân tiền đất thảm hoa.
Hai xứ ánh xuân ngày một tắt,
Người thân mong khách, khách mong nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nhà ở Tĩnh An song liễu xoã
Trước đài Vọng Dịch đất đầy hoa
Ánh xuân hai xứ chung ngày tắt
Kẻ nhớ mong ai, kẻ nhớ nhà

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Phường Tĩnh An, nàng bên song liễu
Vọng dịch đài chàng níu hoa rơi
Nắng xuân dần tắt đôi nơi
Người nhà nhớ khách, khách khơi nhớ nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhà mát Tĩnh An buông liễu xoà,
Trước đài Vọng Dịch rụng đầy hoa.
Ánh xuân hai chốn cùng ngày tắt,
Nhà nhớ người đi, khách nhớ nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tĩnh An nhà mát liễu buông,
Trước đài Vọng Dịch đầy vườn rụng hoa.
Ánh xuân đã tắt ngày qua,
Người nhà nhớ khách, khách xa nhớ nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời