02/12/2022 04:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vọng Dịch đài
望驛臺

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 27/12/2007 17:13

 

Nguyên tác

靜安宅裏當窗柳,
望驛臺前扑地花。
兩處春光同日盡,
居人思客客思家!

Phiên âm

Tĩnh An[1] trạch lý đương song liễu,
Vọng Dịch đài tiền phác địa hoa.
Lưỡng xứ xuân quang đồng nhật tận,
Cư nhân tư khách khách tư gia!

Dịch nghĩa

Nhà tại làng Tĩnh An liễu đang buông xuống cửa sổ,
Trước đài Vọng Dịch hoa rụng đầy mặt đất (cuối xuân).
Ở hai nơi, ánh xuân cùng tắt lúc cuối ngày,
Người nhà nhớ khách, khách nhớ nhà.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Nhà tại Tĩnh An liễu nhả tơ,
Trước đài Dịch Vọng rụng muôn hoa.
Ánh xuân hai nẻo cùng thưa thớt,
Nhà nhớ khách xa, khách nhớ nhà.
Vọng Dịch đài tại Đông Xuyên. Tháng 3 năm Nguyên Hoà thứ 4 (809), Nguyên Chẩn 元稹 làm Giám sát ngự sử phụng mệnh đi Đông Xuyên án ngục, trong thời gian đó làm chùm thơ Sứ Đông Xuyên. Ít lâu sau, Bạch Cư Dị làm 12 bài thơ hoạ lại. Bài này là một trong số đó. Xem thêm bài Vọng Dịch đài của Nguyên Chẩn.

[1] Nhà của Nguyên Chẩn ở Trường An tại làng Tĩnh An.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Vọng Dịch đài